Astrodom

Nejdelší den v roce - letní slunovrat - 21. června 2019

Čtyři významné časové okamžiky během každého roku jsou zimní a letní slunovrat a jarní a podzimní rovnodennost. Rovnodennost, jak již název napovídá, znamená "rovnováhu" mezi dnem a nocí, slunovraty se vyznačují tím, že o zimním slunovratu je nejkratší den a nejdelší noc, zatímco o letním slunovratu je nejkratší noc a nejdelší den. Pokud z praktického hlediska uvažujeme o tom, k čemu je to dobré a jak by se to dalo využít, vždy se vyplatí opírat své úvahy o všechny možné synchronicity, na které si vzpomeneme nebo kterých si všimneme. Den je jangová (mužská, aktivní) veličina, noc je jinová (ženská, pasivní) veličina. Nebo symbol. Nevím, jestli by bylo správné a vhodné mluvit o energiích, dnes je to skoro móda, všechno je energie nebo vlnění, já bych se raději přidržel toho, co je nám jakž takž jasné, abychom nežvanili a neposlouchali nesmysly. Jin a jang jsou symboly, jin je symbol stability, jang je symbol změny, energie v tom bude určitě též hrát svou roli, ale pokud nevím přesně jakou, tak se popisu té energie raději vyhnu.

Letní slunovrat a svatojánská noc

24. června je svátek sv. Jana a o předcházející svatojánské noci se budou otevírat poklady. Alespoň podle legend a pověstí to tak funguje. Stále ale jde o oslavu světla a jangové síly, úspěchu. Semínko zasazené do země Slunce vytáhne, až z něj vyroste obrovský strom, na kterém uzrají jablka. Slunce dává život, přináší úspěch, plodnost a děti. V noci o slunovratu a o svatojánské noci podle tradice zahořely na kopcích a skalách ohně, někdy se zapálený snop pustil ze svahu dolů, jako symbol slunečního koloběhu. Do ohně se vhazovalo kvítí a bylinky s přáním a také se skákalo přes oheň.

Ale můžeme vyjít z toho, že jangový princip souvisí s jakoukoliv změnou, je proto užitečné nyní, když jsou nejdelší dny, možná by se dalo říct i "jangové dny", věnovat svůj čas rituálům, magii a všem snahám, usilujícím o to, aby se něco změnilo, nejlépe samozřejmě tak, aby se nám to hodilo do krámu. Jak o zimním, tak i o letním slunovratu se s výhodou řeší všechny starosti, které patří do partnerské oblasti. Dle lidových zkušeností se doporučuje nahlížet do zrcadla, kde kromě sebe můžeme zahlédnout i stín nebo i přímo podobu našeho budoucího partnera nebo partnerky - zvláště, když zrovna žádného nemáme nebo o někoho živě usilujeme. Ale pozor, může se nám v zrcadle zjevit i stín nebo podoba "krvavé Mary", blady Mary, což bývala kdysi čarodějnice, kterou hodili do ohně a ona své vrahy proklela, asi bychom na jejím místě nejednali jinak a je i docela možné, že nám též připadalo docela zábavné, zjevovat se během obou slunovratů lidem v zrcadle. Někdy se krvavá Mary zjevuje také jako malá holčička v bílých šatečkách, ale stále je to ona nebezpečná čarodějnice, které je lepší se vyhnout.