Astrodom

Letní rituály

      Symbolizuje kruh, věčný cyklus života, střídání světla a tmy, života a smrti, léta a zimy.

TFP