Astrodom

Harvest Moon - Monica Star

 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

                                                                          Evangelium svatého Jana, 1. kapitola

Děti noci

Po staletí zavrhovaná a strachem obestřená zvířata, která jsou prostě jenom divoká, nespoutaná či mají zvláštní, pro lidi odpor či štítění vyvolávající způsob života, zejména rozmnožování.