Astrodom

      Symbolizuje kruh, věčný cyklus života, střídání světla a tmy, života a smrti, léta a zimy.

TFP

Médeia

Jméno Josef, Pepík, Pepa, Josífek je synonymum pro otce, patriarchu. Jeho přesný význam v hebrejštině zní Bůh ti dá dítě, a nejznámějšímu biblickému Josefovi ho dal doslova, když počal dítě s Pannou Marií.