Astrodom

Čtvrtá adventní neděle - Monica Star

Zlatá a poslední neděle, kdy ještě trvá očistný půst a radostné čekání na Štědrý den, svíčka se jmenuje Láska a je fialová. Pohané (Keltové i Slované) už se zrození svého Slunce dočkali na slunovrat a prožívají své vlastní radostné období, je tedy těžké dodržovat obě tradice najednou, musíme si vybrat. Ty pohanské vycházejí více z astronomických a přírodních jevů. Různé zvyky jsou však na našem území natolik promíchány, že je často těžké určit jejich původ.

Vánoční stromeček

Mnoho lidí v současnosti hudrá, že nechtějí křesťanské Vánoce a křesťanské tradice, ale neví, že na samém začátku slavení Vánoc křesťanská církev krutě odsuzovala vánoční stromeček jako pohanský zvyk a měla částečně pravdu. Keltové a Germáni uctívali všeobecně sílu stromů a obzvláště v kouzelném času slunovratu žádali stromy o jejich sílu a schopnost plnit různá přání. Kdo vyzkoušel, ví o čem mluvím. Je jasné, že v tomto čase si obvykle vybírali jehličnany, neboť listnáči jsou bez listí a životní míza spinká u jejich kořenů, nezdolné jehličnany však jsou s námi i během Vánoc. Pohané šli do lesa, často rovnou k nejsilnějšímu stromu, který nazdobili, hlavně jablíčky, ořechy a dobrotami, ale nebyly to ozdoby, ale obětiny v rámci rituálu splněných přání. Zvyk uříznout vánoční stromeček a vzít si ho domů zavedli němečtí protestanti, které katolická církev samozřejmě nesnášela a jistojistě vycházel z pohanských tradic a symbolizoval sílu a ochranu. Původně se stromky věšely nad štědrovečerní stůl špičkou dolů. Zvyk svíček na stromečku podle legendy zavedl reformátor Martin Luther, který se díval na hvězdnou oblohu, která je v tomto období opravdu kouzelná, už proto, že noci jsou dlouhé a kouzelné (německy Weih - Nachten, kouzelné noci) a k tomu si ještě musíme přimyslel kometu, která hrála svou úlohu při zvěstování narození Ježíška. Potom přišli k Ježíškovi jako první "normální lidé", kteří jej viděli, tři králové, astrologové a mágové, předpovídající jeho příchod a zřejmě i na jejich adresu se v nevděčné bibli praví, že kdokoliv bude něco předvídat dopředu, věštit nebo bude provozovat astrologii nebo kartářství, tak má být upálen. Tady se pánbu projevuje jako poněkud kyselý patron, nicméně pro Luthera to bylo natolik nádherné, že si upevnil na stromeček svíčky, aby se mohl na hvězdy dívat stále. Podle jiné legendy křesťanský misionář využil pohanského zvyku zdobení stromu a zapálil na něm pochodeň, čímž všechny přilákal a mohl jim kázat Slovo Boží proto i později svíčky na stromečku symbolizují zrození Ježíška. V počátcích konce rozkvětu starého říma si sem tam řimský císař nechal přivázat na kůly, kříže nebo stromy pár křesťanů, natřených doslova i symbolicky smůlou, které po zapálení použival jako živé pochodně. Podle dalších pramenů jsou to zvěsti, které o sobě šířili sami křesťané, ale dokazatelně později dělali to samé. O starých Římanech jsou to jen legendy.

Jablíčko

Vždycky bylo symbolem Vánoc dříve, než se jím staly pro svůj řídký a hlavně vánoční dostatek za komunismu citrusové plody a banány. Jablíčka se také odjakživa používala při magii a impregnaci. Při milostné magii žena naimpregnuje jablíčko energií svého těla a dá ho sníst svému vytouženému, který se do ní zamiluje. Tento zvyk vychází také z Bible, kdy Eva dala Adamovi kousnout do ovoce (jablka) poznání, tam je to samozřejmě v jiném smyslu, kdy Adam poznal to, co neměl, ale v Bibli jsou též kouzla a magie zakázána a žena je jako magická bytost vykreslována jako trochu ďábelštější, takže pohanský milostný rituál s jablíčkem opravdu funguje. Slunovrat a vánoční období jsou přímo nabité erotikou a sexualitou, proto se odjakživa dívky ptaly, zdali se do roka vdají a čarovaly na lásku. Druhý pól k živoucí lásce a sexualitě je smrt, proto je nám v tomto období blíže, než se zdá. Psala jsem o tom, jak pohané věřili, že k nám v tomto období přicházejí duše mrtvých a skutečně, pokud se půjdete projít po hřbitovu, ucítíte jeho sílu a energii, která na jaře opět usíná. K tomu se váže další rituál s jablíčkem. Rozkrojte ho přesně v půli. Pokud budou jeho jadýrka tvořit hvězdičku, budete celý rok zdraví, když bude mít někdo místo hvězdičky kříž, tak si vezme další jablko a zkusí to znovu, jinak by to znamenalo, že do roka umře, pokud bude jablíčko zkažené či červavé, znamená to nemoc. Jablíčko nám také splní jakékoli přání. Pokud máte rituální oltář nebo nějaké významné místo v bytě, položte si na něj jablíčko, může to být i pod stromeček, na stromeček či uprostřed štědrovečerní tabule nebo pokud máte zahradu, položte ho venku k největšímu stromu, jaký na zahradě máte. O Štědrém večeru zapalte jablíčku svíčku a pošeptejte mu své přání, můžete ho i napsat na papírek a položit k jablíčku. Tak učiňte i na Boží Hod a Koledu a každý další den. O půlnoci na Silvestra jablíčko naplněné energií kouzelného mystického přání, snězte.