Astrodom

Večer tříkrálový

      Pro většinu lidí Vánoce končí po Silvestru, pro některé dokonce už po druhém Hodu vánočním. Ve skutečnosti Vánoce končí až 6. ledna. Bible povídá příběh o třech bohatých králích z dalekých zemí, které přivedla kometa do jeruzalémského města Betlému, kde ve chlévě ležel narozený král nejen Židů, ale všech lidí, protože to byl boží syn a tito dalecí králové ho poznali (kromě pár pastýřů) dříve, než jeho vlastní lidé právě kvůli oné zářivé kometě. Chudému lidskému děťátku s božskou podstatou se přijeli poklonit a přivezli mu drahé dary ze svých zemí – zlato, myrhu a kadidlo. Samozřejmě se vědci snažili dokázat, jestli je tento příběh pravdivý, domnívali se, že ona kometa byla slavná Halleyova, jenže její dráha se s datem narození Krista vůbec neshoduje a podle dnešních známých komet zrovna žádná ani přibližně v tomto období kolem země dráhu neměla. Co to tedy bylo? Nějaký meteorit? Či jiný nebeský úkaz? Podle nějakých písemných pramenů to nebyli tři králové, ale tři bohatí mágové a astrologové a vědci, kteří si sami spočítali nebeské dráhy a konstelace, podle nichž mělo v Jeruzalémě dojít k nebývalému nebeskému úkazu, který ukazoval, že právě tady se narodí král králů. Vydali se tedy do jeruzalémského Betléma až z opravdu předalekých končin a navíc přišli pozdě, protože Kristus se narodil 24. prosince. Podle pravoslavných Vánoc by přišli o den dřív, ty se slaví 7. Ledna, takže by se to s příjezdem tří králů shodovalo více. Jenže stále nevíme, co to mělo být za nebeský úkaz. Slavný středověký malíř Giotto namaloval obraz Klanění tří králů, kde poprvé nad chlévem, kde bydlela božská rodina namaloval onu betlémskou kometu a od té doby se tam maluje běžně, ale je pravděpodobné, že Giotto ji namaloval podle své fantazie nebo jako symbol. Nebo tehdy věděli něco víc? Tři mágové, kteří vyvěštili narození Krista, ačkoli církev jinak striktně věštby zakazuje, se někdy také vykládají jako symbol dalekých světadílů, které se Ježíši klaní – Asie, Amerika a černý mág představuje Afriku (Austrálii ještě tehdy neznali). Hvězda či kometa může být odznakem, že se mu klaní i nebesa, protože prý celá země i všechna zvířata poznala, že na zemi přišel bůh, pouze „hloupí“ lidé nic zajímavého nezpozorovali. Což je asi na celé této legendě to nejpochopitelnější.

     Dříve chodili přes den tři králové po vesnici, jeden si vždycky začernil tváře uhlím a zpívali tříkrálové koledy. Hospodáři jim vždy dali nějaké dobroty nebo peníze. Oni za odměnu napsali svěcenou bílou křídou na dveře domu tři písmena K+M+B, která pochází z latiny a přináší požehnání tomu dobu, na jehož dvěřích jsou napsané. Lidovou tvořivostí se tato písmena spojila s počátečními písmeny křestních jmen tří králů - Kašpar, Melichar a Baltazar, ale v novozákonní Bibli jejich jména uvedená nejsou. Dnes Tři krále potkáme spíše před vchodem do metra či na jiných frekventovaných místech, kde vybírají s kasičkou na tříkrálové sbírky. Tento den se v kostelech skutečně světí křída, můžeme si tedy požehnání na dveře napsat sami či použít při novodobých rituálech, pokud se mágové věnují evokaci, nic je neochrání lépe, než kruh nakreslený na zemi kolem nás svěcenou křídou. Ovšem důrzaně varuji, že evokace je pro ty nejpokročilejší mágy a ani já bych si na toto netroufla sama, bez přítomnosti někoho, kdo už s tím má zkušenosti. A i tak je dobré předtím sledovat znamení, zda-li je jsou nám bytosti nakloněni, nebo je raději nemáme obtěžovat. Tříkrálový večer je velmi mystický a věnovaný věštbám, právě dnes je vhodné si takovou věštbu nechat vypracovat, či se zkusit podívat do budoucnosti sám. Ale pozor, dřívější doba byla drsnější, tak i některé tříkrálové věštby jsou drsné. Věštilo se například, kdo z celého domu, dnes i bytu, zemře jako první či jestli všichni tento rok ve zdraví přežijí. Předpovídalo se hodně z plamene svíčky. Pokud svíčka sama zhasla či šla špatně zapálit, nevěstilo to nic dobrého. Ten, komu hořela nejdéle a plamen byl klidný, žil nejdéle ze všech a byl zdráv.

     Tříkrálovou věštbu se svíčkami si můžeme zkusit dnes také a nemusíme se ptát na život a smrt. Svíčky nám odpoví i na méně zásadní věci. Nejdříve si promysleme otázku, na kterou chceme znát odpověď. Například jestli v příštím roce pronikavě zbohatneme nebo potkáme svého vysněného třetího, tedy prvního krále. Během toho přichystáme místnost na naši malou rituální věštbu. Poklidíme ji a zavřeme všechny dveře aby energie neutíkala a my se cítili v bezpečí. Vypneme mobilní telefony a vše co by vás mohlo rozptylovat. V místnosti musí být temno, ideální je osvětlení svíček (i těch, které k rituálu nepoužíváme) nebo intimní lampičky. Po té se snažíme koncentrovat na dech a zklidnit své nitro. Až potom se odhodláme svíčku zapálit. Pokud nám svíčka nehoří, odpověď na otázku je ne. Pokud hoří, díváme se upřeně do plamene a koncentrujeme se na přání. Pokud má neklidný, mihotavý plamen, přestože je místnost uzavřená, mohou nám do cesty vstoupit nečekané komplikace, ale všechno se nakonec dořeší. Svíčka s klidným, téměř nehnutým plamenem znamená celkem jasnou a přímou cestu k očekávanému vítězství. Pokud plamen prská a létají z něj jiskry, je ve vašem přání hodně energie, takže se splní co nejdříve, ale také tam může být určité riziko, které s sebou splnění vašeho přání nese, pozor na to, aby vám přineslo štěstí, když se splní, zkuste si promyslet, zda to určitě chcete. Pokud plamen jen tak skomírá a je maličký, přání se nejspíše tento rok nevyplní, bude to chtít více času a nebo musíte do rituálu více investovat, aby se splnil. Když svíčka hoří jasným a klidným plamenem, nemusíte se ničeho bát, jdete správnou cestou vstříc tomu, co si přejete.

     Dnešní den je mimořádně významný a zajímavý právě z hlediska magie a věštění a čarování, protože je 6. ledna 2019 a je právě Nov. Takže, jak často s oblibou říkáme, kdo dnes nedělá rituály nebo si ani žádné u nás neobjednal, jako kdyby neexistoval.